Biyoinformatik: STAR üzerindeki bir fastq okumayı hizalama ile STAR üzerindeki iki fastq okumayı birbiriyle hizalama arasındaki fark nedir? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


cevap 1:

Bir fastq veya iki fastq ile ne demek istiyorsun? tek uçlu okumalardan mı yoksa eşleştirilmiş uçlu okumalardan mı bahsediyorsunuz? Her zaman tek uç verimliliği ve eşleştirilmiş uç sekans verimliliği arasındaki farkı öğrenebilirsiniz. Bu, yakalama ve kapsama alanından kaynaklanır ve daha az eser ve yanlış pozitif olan transkriptlerin çok daha kesin bilgi birikimine dayanır.