Hominin, hominid ve hominoid arasındaki farkı basit terimlerle açıklayabilir misiniz?


cevap 1:

Hominoidler tüm maymunlardır - gibbons, şempanzeler, goriller, orangutanlar ve insanlar.

Hominidlerin hepsi geçmiş ve şimdiki Büyük Maymunlardır. Buna insanlar, şempanzeler, goriller ve orangutanların yanı sıra yakın ataları da dahildir.

Homininler geçmiş ve şimdiki insanlardır. Soyu tükenmiş ve şu anda yaşıyor. Buna australopithecines, Paranthropus ve Ardipithecus ile Homo dahildir.