Yerel özerk yönetim ile devlet hükümeti arasındaki farkı tartışmak ister misiniz?


cevap 1:

Yerel yönetimler normalde eyalet hükümetinin politik alt bölümleridir ve eyalet yasama organının yetkilendirdiği işlevleri yerine getirir.

Birçok işlev yerel düzeyde daha verimli bir şekilde yapılır ve genel girdi yerel olarak daha büyüktür. Yerel yönetimler tipik olarak ilçeleri, çeşitli türlerdeki belediyeleri ve yerel veya özel bölgeleri içerir. Okul bölgeleri de dahil edilebilir.

Yerel kontrol, yerel yönetim liderlerini seçen vatandaşların kararları ve aldıkları hizmetleri büyük ölçüde etkilemelerini sağlar. Yerel ve eyalet tarafından seçilen yetkililer arasında gerilim olabilir. Bu, yasama organları yerel yönetimleri sınırlamaya çalıştığında veya yasa koyucular yerel kararları kabul etmediklerinde meydana gelebilir.

Eyalet hükümeti, eyalet ve federal otoyol sistemleri gibi herhangi bir yerel hükümetin yapabileceklerini aşan hayati hizmetler sunmaktadır.


cevap 2:

Yerel öz yönetişim devlet tarafından izin veren bir tüzük ile devredilir. Eyalet hükümeti egemen, uluslararası hukuka tabidir. Elbette sorunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyorsa, hem yerel hem de devlet yönetişiminin görevi, güçlü bir merkezi devlet birliği federasyonu varlığının varlığıyla hem kısıtlanmış hem de desteklenmiştir. Kamu hizmetinizi yerel veya eyalet düzeyinde vermeyi planlayıp planlamadığınızı öğrenmek istiyor musunuz?