Bir arz fonksiyonu ile bir arz eğrisi arasında ayrım yapın. Arz edilen miktardaki değişiklik ile arz eğrisindeki değişim arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Arz fonksiyonu, arz edilen miktar ile emtia fiyatı, girdi fiyatları, teknoloji, Govt politikası, üretici beklentileri vb. Gibi arzı etkileyen tüm faktörler arasındaki ilişkiyi gösterir. Genellikle yukarı doğru eğimlidir.

Bir emtiadan tedarik edilen miktardaki değişiklik w.r.t. arz eğrisindeki değişim, söz konusu emtia fiyatı dışındaki faktörlerden kaynaklanıyor.