Utangaçlık ve içe dönüklük arasındaki farkı nasıl bilebilirim?


cevap 1:

Dışa dönüklük, başkalarıyla en çok sosyalleşmeyi seven bir kişidir. İçine kapanık, kendi şirketini seven ve çoğu zaman yalnızlıkta vakit geçiren kişidir.

Utangaç olduğunuzda insanlarla konuşamazsınız veya onlarla konuşmak isteseniz bile konuşmamayı tercih edersiniz çünkü kendinize güvenmiyorsanız. Çocukluğunuzdan maruz kaldığınız ortam utangaç olup olmadığınızı belirlemede iyi bir rol oynar. Utangaç dışa dönükler var. Ve güven eksikliği genellikle bu tür davranışsal özelliklerle sonuçlanır, çünkü genel olarak tüm dışa dönükler, temel gereksinimin daha az utangaç olduğu kendilerini ifade etmek ister.

İçine kapanmalar utangaç olabilir ya da olmayabilir. İçine kapanık bir çok insanla konuşmayı sevmez ve çoğunlukla kendi düşüncelerinde saklıdır. Cesur veya kendine güvenen bir içe kapanık insanlarla konuşmaktan korkmaz, ancak kesinlikle gerekli olmadıkça sosyalleşmekten kaçınır.

Ayrıca bir dışa dönük kalın olabilir ve içe dönük bir utangaç olabilir. Bir içe kapanma mutlaka kötü sosyal becerilere sahip değildir veya dışa dönük bir sosyal becerilerde mutlaka iyi değildir. Ancak, içe dönüklük veya dışa dönüklük genellikle değiştirilemeyen belirli bir kişinin doğasıdır.


cevap 2:

Utangaçlık ve içe dönüklük tamamen farklı şeylerdir. Utangaçlık olumsuz yargılama korkusudur, oysa içe dönüklük sessiz, minimal uyarıcı ortamlar için bir tercihtir.

 • Sosyal etkileşime tepkileri farklı.
 • Farklı nedenlerle yalnızlar.
 • Sessizdirler, ancak farklı nedenlerle.
 • Farklı konuşma stilleri var.
 • Konuşma başlatmak için farklı yaklaşımlar.
 • Partide olmak için farklı tepkileri var.
 • Kalabalıklar ile farklı konuşurlar.

Kaynak- 7 Çevrenizdeki Birisinin Sessiz Olmasının Utangaç Değil, İçine Geçtiğine Dair İşaretler

Mutlu okumalar! :)


cevap 3:

Utangaçlık ve içe dönüklük tamamen farklı şeylerdir. Utangaçlık olumsuz yargılama korkusudur, oysa içe dönüklük sessiz, minimal uyarıcı ortamlar için bir tercihtir.

 • Sosyal etkileşime tepkileri farklı.
 • Farklı nedenlerle yalnızlar.
 • Sessizdirler, ancak farklı nedenlerle.
 • Farklı konuşma stilleri var.
 • Konuşma başlatmak için farklı yaklaşımlar.
 • Partide olmak için farklı tepkileri var.
 • Kalabalıklar ile farklı konuşurlar.

Kaynak- 7 Çevrenizdeki Birisinin Sessiz Olmasının Utangaç Değil, İçine Geçtiğine Dair İşaretler

Mutlu okumalar! :)


cevap 4:

Utangaçlık ve içe dönüklük tamamen farklı şeylerdir. Utangaçlık olumsuz yargılama korkusudur, oysa içe dönüklük sessiz, minimal uyarıcı ortamlar için bir tercihtir.

 • Sosyal etkileşime tepkileri farklı.
 • Farklı nedenlerle yalnızlar.
 • Sessizdirler, ancak farklı nedenlerle.
 • Farklı konuşma stilleri var.
 • Konuşma başlatmak için farklı yaklaşımlar.
 • Partide olmak için farklı tepkileri var.
 • Kalabalıklar ile farklı konuşurlar.

Kaynak- 7 Çevrenizdeki Birisinin Sessiz Olmasının Utangaç Değil, İçine Geçtiğine Dair İşaretler

Mutlu okumalar! :)