Müdahaleci ve ekstrüzyonlu magmatik kaya arasındaki farkı nasıl açıklıyorsunuz (her birine bir örnek verin)?


cevap 1:

Magmanın nispeten yavaş soğuduğu magma odasının içinde yoğun kayaçlar derinlemesine oluşur. Dolayısıyla bu tür kayaçların tane büyüklüğü oldukça büyüktür. Örnek: Dunite

Öte yandan ekstremiv kayaçlar yüzeyde oluşur. Magma yüzeyde ortaya çıktığında, serin ülke kayaları ve hava ile etkileşime girer. Nispeten daha hızlı soğur ve hızlı soğutmanın bir sonucu olarak tane büyüklüğü nispeten daha incedir, refraktif mikroskop altında cam malzemelerin varlığını görebilirsiniz.

Örnek: Bazalt