Fransızcada “biz öteki”, “siz öteki”, “ötekiler” ve “biz”, “siz”, “onlar” arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Büyükşehir Fransız perspektifinden bakıldığında, biz-siz, siz-diğerleri ve onlar-diğerleri, bize, siz ve onlar gibi modern kişisel zamirlerin arkaik biçimleridir.

Bu zamirler hala gayri resmi Kanada Fransızcası (Quebec, New Brunswick) ve kayıttan bağımsız olarak standart formlar olarak kullanıldıkları Cajun Fransızca (Louisiana) 'da yaşamaktadırlar - ancak görünüşe göre nous-autres'den daha yaygındır.

  • Standart Fransızca
  • Cajun Fransız

Temel olarak İspanyol zamirleri nos [otros] ve vos [otros] 'un Fransızca versiyonlarıdır, ancak kullanımları biraz farklıdır.