Java ağ programlama ile ilgili Veri Giriş Akışı ve Arabellek Okuyucu yöntemleri arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Sınıf BufferedReader: Karakterlerin, dizilerin ve satırların verimli okunmasını sağlamak için karakterleri arabelleğe alan bir karakter giriş akışından metin okur.

Class DataInputStream: Bir veri giriş akışı, bir uygulamanın temel bir giriş akışından ilkel Java veri türlerini makineden bağımsız bir şekilde okumasına olanak tanır. Bir uygulama daha sonra bir veri giriş akışı tarafından okunabilecek verileri yazmak için bir veri çıkış akışı kullanır.

Dosya oluşturma durumunda, DataInputStream ikili dosyalar (.dat) oluştururken varsayılan girdi akışı olarak kullanılır ve BufferedReader metin dosyaları (.txt) için varsayılan girdi akışıdır. İkisi de sırasıyla ikili verileri ve metin verilerini okur.

Umarım yardımcı olmuştur. Şerefe!