Bağlı bir grafik ile döngüsel bir grafik arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bağlı grafik: Her köşe çifti arasında bir yol olduğunda bir grafik bağlanır. Bağlı bir grafikte, ulaşılamaz köşe noktaları yoktur. Bağlı olmayan bir grafik bağlantısı kesildi. G'de hiçbir düğümün uç nokta olarak bu düğümlere sahip olmayacağı şekilde G'de iki düğüm varsa, G grafiğinin kesildiği söylenir. Sadece bir tepe noktasına sahip bir grafik bağlanır. İki veya daha fazla köşesi olan kenarsız bir grafiğin bağlantısı kesilir.

örnek 1

Aşağıdaki grafikte, bir tepe noktasından başka bir tepe noktasına seyahat etmek mümkündür. Örneğin, 'ab-e' yolunu kullanarak 'a' tepe noktasından 'e' tepe noktasına geçilebilir.

Döngüsel grafik: Grafik teorisinde bir döngü grafiği veya dairesel grafik, tek bir döngüden veya başka bir deyişle kapalı bir zincire bağlı bazı köşe noktalarından oluşan bir grafiktir. N köşeli döngü grafiğine Cn denir. Cn'deki köşe sayısı, kenar sayısına eşittir ve her tepe noktası derece 2'ye sahiptir; yani her tepe noktasında tam olarak iki kenar vardır.