Termodinamikte döngüsel ve tersinir bir süreç arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Sistem bir dizi aşama ile başlar ve aynı termodinamik duruma geri döner, döngüsel bir süreç olduğu söylenir.

Bir işlemde, reaktan ürün verir ve ürün tüyleri reaktanı tek bir adımda verir, Tersinir işlem olarak bilinir.

Tüm döngüsel işlem Tersinirdir, ancak tüm tersinir işlem döngüsel değildir. Başlangıç ​​durumlarından bir termodinamik sistem farklı süreçlerden veya durum değişikliklerinden geçmedikçe ve nihayet başlangıç ​​durumuna dönmedikçe, sistemin bir döngü geçirdiği söylenir.