Geostationary ve geosenkron uydu arasındaki fark nedir?


cevap 1:

jeosenkron yörüngedeki uydular jeosenkron uydudur. bu uydunun dünyayı döndürmek için aldığı süre 23 saat 56 dakika ve 4 saniyedir, bu nedenle yeryüzündeki gözlemci tarafından aynı konumda kaldığı görülmektedir. geostationary uydular geosenkronize uydulardan daha büyük bir fark yaratır.

jeosenkron uydular herhangi bir eğime sahip olsa da, jeostasyonel yörüngedeki temel fark ekvator ile aynı düzlemde olmalarıdır.


cevap 2:

Geostationary uydusu, varsayımsal / teorik olarak ideal bir hayali uydudur.

i = eğim sıfıra eşit olmalıdır.

e = eksantriklik sıfıra eşit olmalıdır

T = yörünge süresi 23.56 saat olmalıdır.

ama pratikte / gerçeklikte e ve ben sıfır olmayacağız.

böylece gerçek uydu coğrafi senkronize olur.