Liberal ve Nazi arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Bir liberal genellikle spektrumun siyasi solunda, genellikle ilerici ideoloji ile özdeşleştirilen bir kişidir.

Bir Nazi, ismine rağmen aşırı sağcı bir milliyetçi parti olan Ulusal Sosyalist partinin bir üyesidir.

Biri politik yelpazenin solunda, diğeri aşırı sağda.