Nu vücut ve nükleozom arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Nükleozomlar, ökaryotik çekirdeğin temel yapı taşlarıdır ve DNA'yı tek tek kromozomların kromatine paketler. Nükleozom bir histon oktamerden oluşur

Nükleer noktalar (Nükleer cisimler, nükleer alanlar veya PML cisimler olarak da bilinir), belirli hücrelerin çekirdeklerinde bulunan punktat yapılardır. Nükleer cisimler (NB'ler) ilk önce malign veya hiperstimüle edilmiş hayvan hücrelerinin çekirdeklerinde belirgin interkromatin yapıları olarak görüldü

A2A için teşekkür ederim