Direnç ve indüktör arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Direnç, akım akışına direnme eğilimidir. Bir dc akımının uygulanıp uygulanmadığı arasında direnç değeri arasında çok az fark vardır. Faz açısı veya reaktif bileşeni yoktur.

Bir indüktör, değişen bir akım kaynağı uygulandığında değişen bir akıma dayanır. Bir direnç bileşenine ve endüktif reaktans bileşenine sahiptir. Akımın voltajı faz açısıyla geciktirmesine neden olur. Açıklamalar genellikle göstermek için sinüzoidal dalga ac kullanır. Bir indüktörü düşünmenin basit yolu, dc'yi geçmesi, ancak bir devrede ac'ı engellemesidir.


cevap 2:

Direnç değerinden gelen direnç frekansla değişmez.

Bir indüktörden gelen direnç empedans olarak adlandırılır ve frekansla değişir.

Bir indüktör hasta düşük frekansta düşük empedansa ve frekans arttıkça artan empedansa sahipken, direnç değeri sabit kalır.


cevap 3:

direnç sabittir ve frekanstan bağımsızdır. Voltaj ve akım bir dirençte fazda kalır.

Endüktans ve kapasitansın direnci yoktur. Tepki ve empedans denen şey var ve frekansla değişiyor.

Bir indüktör durumunda empedans 2 pi F (frekans) L'dir.

Frekansa bağlı