Aktif getirisi ile yatırım getirisi arasındaki fark nedir? https://obialuije.com/return-on-assets-roa-explained/


cevap 1:

ROA (Varlık Getirileri) şirketinizin varlıklarını kullanarak ne kadar verimli gelir elde ettiğini gösterir. Kârlılığınızı diğer işlerle karşılaştırmak için ROA'yı kullanabilirsiniz, ancak yalnızca endüstrinizdeki diğerleriyle karşılaştırmak mantıklıdır. Sektörünüzdeki işletmelerin varlıkları ve karlılığı diğer sektörlerle alakasız olabilir, bu nedenle sektörler arası karşılaştırmalar fazla bir anlam ifade etmeyebilir.

YG (Yatırım Getirisi) ise yatırım açısından karlılığı ölçer. Temel olarak, YG, yatırımlarınızın şirketiniz üzerindeki yararlı etkilerini belirli bir dönemde, genellikle bir yıl olarak değerlendirir. Yatırımcılar, tüm formüllerin aynı değişken tanımlarını kullandığını varsayarak, gelecekteki yatırımlarla hangi şirketin en fazla kar elde edebileceğini tahmin etmek için yatırım getirisini kullanabilir.


cevap 2:

ROA

ROA (Varlık Getirileri), bir şirketin kâr elde etmek amacıyla toplam varlıklarına göre ne kadar karlı olduğunu gösterir. Geri dönüş ne kadar yüksek olursa, yönetim varlık tabanını kullanma konusunda o kadar verimli olur. ROA oranı, net gelirin ortalama toplam varlıklarla karşılaştırılmasıyla hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir.

ROA = Net gelir / Ortalama Toplam Varlıklar

YG

YG, bir yatırımdan elde edilen getiriyi elde etmek için önemli bir araç olarak kategorize edilebilir. Bu formül, yatırımcılar tarafından orijinal olarak yatırılan miktarın bir oranı olarak belirli bir yatırım için ne kadar getiri alındığını hesaplamak için sıklıkla kullanılır. YG, aşağıdaki gibi yüzde biçiminde hesaplanır.

YG = (Yatırımdan Kazanç - Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti


cevap 3:

ROA

ROA (Varlık Getirileri), bir şirketin kâr elde etmek amacıyla toplam varlıklarına göre ne kadar karlı olduğunu gösterir. Geri dönüş ne kadar yüksek olursa, yönetim varlık tabanını kullanma konusunda o kadar verimli olur. ROA oranı, net gelirin ortalama toplam varlıklarla karşılaştırılmasıyla hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir.

ROA = Net gelir / Ortalama Toplam Varlıklar

YG

YG, bir yatırımdan elde edilen getiriyi elde etmek için önemli bir araç olarak kategorize edilebilir. Bu formül, yatırımcılar tarafından orijinal olarak yatırılan miktarın bir oranı olarak belirli bir yatırım için ne kadar getiri alındığını hesaplamak için sıklıkla kullanılır. YG, aşağıdaki gibi yüzde biçiminde hesaplanır.

YG = (Yatırımdan Kazanç - Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti


cevap 4:

ROA

ROA (Varlık Getirileri), bir şirketin kâr elde etmek amacıyla toplam varlıklarına göre ne kadar karlı olduğunu gösterir. Geri dönüş ne kadar yüksek olursa, yönetim varlık tabanını kullanma konusunda o kadar verimli olur. ROA oranı, net gelirin ortalama toplam varlıklarla karşılaştırılmasıyla hesaplanır ve yüzde olarak ifade edilir.

ROA = Net gelir / Ortalama Toplam Varlıklar

YG

YG, bir yatırımdan elde edilen getiriyi elde etmek için önemli bir araç olarak kategorize edilebilir. Bu formül, yatırımcılar tarafından orijinal olarak yatırılan miktarın bir oranı olarak belirli bir yatırım için ne kadar getiri alındığını hesaplamak için sıklıkla kullanılır. YG, aşağıdaki gibi yüzde biçiminde hesaplanır.

YG = (Yatırımdan Kazanç - Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti