Gelir ve marjlar arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Finans, Ekonomi ve Muhasebe alanları genellikle aynı terimi kullanır, ancak farklı şeyler ifade eder.

Muhasebe açısından:

  • “Gelir” tipik olarak işletmenin mal ve / veya hizmet tedariki için müşterilerden aldığı para anlamına gelir. Kâr ve Zarar Tablosunda (Finansal Performans Tablosu), işletmenin sattığı ürüne bağlı olarak Satış, Ciro veya Kazanılan Ücretler olarak da tanımlanabilen en üst düzey rakamdır. “Marjlar” tipik olarak brüt kâr anlamına gelir. iş bu satışları yapar. Bu, Satıştan düşülerek, bu satışların yapılmasında doğrudan maliyetler (yani alımlar) ile hesaplanır. Brüt kar genellikle sadece mal satan işletmeler için hesaplanır. Marjlar, Brüt Kâr $ 'ı Satışlar $' a bölerek $ veya% olarak ifade edilebilir. Not: “Marjlar”, tüm dolaylı maliyetlerin (yani kiranın) Brüt'ten düşülmesiyle hesaplanan Net Kâra da atıfta bulunabilir. Kar. Yine Net Kar marjı, Net Kar $ 'ı Satışlar $' a bölerek $ veya% olarak ifade edilebilir.