Hız ve momentum arasındaki fark nedir?


cevap 1:

hız, bir cismin pozisyonunun değişim hızı, momentum ise cismin kütle çarpı hızıdır. Her iki miktarın bir vücut üzerindeki etkileri tamamen farklıdır. Bununla birlikte, her ikisinin de yönleri her zaman aynıdır. Yani, bir bedenin hızını değiştirmek için her zaman bir kuvvete ihtiyacımız vardır, ancak momentumu değiştirmek için kütleyi de değiştirebiliriz.

Dahası, zamana göre hız değişim hızı vücudun ivmesine eşitken, zamana göre momentum değişim hızı bir vücut üzerine uygulanan kuvvete eşittir.

Bu miktarlar arasındaki bir diğer çok önemli fark, kapalı bir sistemdeki bir cismin hızının korunamaması, kapalı bir sistemdeki bir cismin momentumunun korunmasıdır.

Umarım cevabını almışsındır.

Teşekkür ederim.