SQL'de nerede cümle ve cümle sahip olmak arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Yan tümce ve yan tümce aynı işlevselliğe sahip olacak, ancak aşağıdaki bazı farklılıklar vardır.

Where yan tümcesini kullanarak, ifadeleri seçme, ekleme, güncelleme işlemlerini yapabiliriz.

Having cümlesini kullanarak sadece select cümlesi yapabiliriz.

Alt sorgular dışında, yan tümce tümcesinde işlevleri gerçekleştiremiyoruz.

Having cümlesi üzerinde toplu fonksiyonlar gerçekleştirebiliriz.

Başka bir fark, cümlecik GROUP BY'dan önce gerçekleştiğinde ve maddeye sahip olmanın GROUP BY sonrasında ortaya çıkmasıdır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki linki takip edin.

WHERE yan tümcesi ve HAVING yan tümcesi arasındaki fark nedir?


cevap 2:
  1. WHERE yan tümcesi bir Seçim, Güncelleme ve Silme İfadesi Yan tümcesi ile birlikte kullanılabilir ancak HAVING yan tümcesi yalnızca bir Select deyimi ile kullanılabilir. Bir WHERE yan tümcesinde bir alt sorguda bulunmadıkça, bir toplu işlevi kullanamazız HAVING yan tümcesi HAVING yan tümcesinde bir toplama işlevini kullanabiliriz. HAVING yan tümcesinde bir sütun adı kullanabiliriz, ancak bu sütunda yan tümce yan tümcesinde yer almalıdır. Nerede GROUP BY yan tümcesinden önce kullanılırken, bir HAVING yan tümcesi GROUP İşlevine bir koşul uygulamak için kullanılır ve GROUP sonrasından sonra kullanılır. Bir yan tümce tümce her satır için geçerlidir. Bir HAVING yan tümcesi özetlenen satırlar için geçerlidir (grup by ile özetlenir). Yan tümce tümce halindeki bir durumda bağlı olarak bellekten alınan verileri veriler önce alınır ve sonra duruma göre ayrılır.

Ameerpet'te SQL Server DBA Eğitim Enstitüsü


cevap 3:

Her ikisi de nerede ve yan tümce tümce süzgeçleri. Asıl fark, filtreleyen şeyin üzerinde olmasıdır.

  1. cümlesi tablodan kayıtları aldıktan sonra [bir koşula dayanarak] verileri filtrelendiriyorsa (From cümlesi) tarafından). Yan tümce yalnızca gruplanmış sonuç kümesini süzer.

cevap 4:

Cümlecik ile sql'deki cümlecik arasındaki fark

1. grupları yan tümce ile kısıtlayamayız

grupları yan tümce olarak kısıtlayabiliriz

2.Genel işlevler veya grup işlevleri hiçbir zaman ‘where’ yan tümcesini kabul etmez.

toplama işlevi fıkra sahip kabul

Sizin için Örnek Sorgu (Grup veya Toplama fonksiyonları):

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

NEREDE AVG (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;

Hata gösterir

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

AVG HAVING (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;


cevap 5:

Cümlecik ile sql'deki cümlecik arasındaki fark

1. grupları yan tümce ile kısıtlayamayız

grupları yan tümce olarak kısıtlayabiliriz

2.Genel işlevler veya grup işlevleri hiçbir zaman ‘where’ yan tümcesini kabul etmez.

toplama işlevi fıkra sahip kabul

Sizin için Örnek Sorgu (Grup veya Toplama fonksiyonları):

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

NEREDE AVG (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;

Hata gösterir

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

AVG HAVING (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;


cevap 6:

Cümlecik ile sql'deki cümlecik arasındaki fark

1. grupları yan tümce ile kısıtlayamayız

grupları yan tümce olarak kısıtlayabiliriz

2.Genel işlevler veya grup işlevleri hiçbir zaman ‘where’ yan tümcesini kabul etmez.

toplama işlevi fıkra sahip kabul

Sizin için Örnek Sorgu (Grup veya Toplama fonksiyonları):

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

NEREDE AVG (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;

Hata gösterir

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

AVG HAVING (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;


cevap 7:

Cümlecik ile sql'deki cümlecik arasındaki fark

1. grupları yan tümce ile kısıtlayamayız

grupları yan tümce olarak kısıtlayabiliriz

2.Genel işlevler veya grup işlevleri hiçbir zaman ‘where’ yan tümcesini kabul etmez.

toplama işlevi fıkra sahip kabul

Sizin için Örnek Sorgu (Grup veya Toplama fonksiyonları):

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

NEREDE AVG (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;

Hata gösterir

SELECT department_id, AVG çalışanlarından (maaş)

AVG HAVING (maaş)> 8000 GROUP BY department_id;